Yahoo


ISO 9001:2008 стандартыг нэвтрүүлсэн анхны аялал жуулчлалын компани

19-May-2015

Нью жуулчин турс ХХК Чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO9001:2008 олон улсын стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн Монголын анхны аялал жуулчлалын компани боллоо. Ингэснээр манай үйлчилгээний чанар, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж дээшилж байгууллагын бүхий л түвшинд дэвшил гарах болно.

Архив